Informacje o spółce

Informacje podstawowe

MC2 Innovations S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 2, 00-075 Warszawa jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000754131, posiada nr NIP 5252767689, REGON 381618940 oraz kapitał zakładowy 113 691 PLN.

Struktura grupy kapitałowej

Grupa kapitałowa MC2 Innovations składa się z trzech spółek:

  • MC2 Innovations S.A. - dostawca w obszarze informatyki oraz doradztwa strategicznego. Wyłączny właściciel spółek MC2 Innovations sp. z o.o. oraz MC2 Energy sp. z o.o.
  • MC2 Innovations sp. z o.o. - producent i dostawca systemu Carrotspot
  • MC2 Energy sp. z o.o. - dostawca rozwiązań dla obszaru energetyki w tym elektromobilności oraz energii odnawialnej

Informacje dla akcjonariuszy

Obecnie spółka prowadzi emisję akcji serii G. Zapraszamy na Stronę emisji