Celem projektu planowanego do realizacji przez MC2 Innovations Sp. z o.o. jest budowa zautomatyzowanej platformy motywacyjno-lojalnościowej przy użyciu technologii blockchain. Platforma Wnioskodawcy, jako pierwsze globalne narzędzie, będzie wykorzystywać technologię blockchain do tokenizacji zindywidualizowanych benefitów pracowniczych.

Rezultatem prac badawczo – rozwojowych prowadzonych w ramach projektu będzie innowacyjne oprogramowanie udostępniane klientom w modelu wynajmu oprogramowania SaaS wraz z niezbędną infrastrukturą konieczną do przetwarzania danych. Platforma zapewni nowoczesne narzędzia umożliwiające:

  • definiowanie zindywidualizowanych benefitów pracowniczych;
  • korzystanie z oferty rynkowej partnerów zewnętrznych zapewniających szeroki wybór standardowych benefitów pracowniczych;
  • dystrybucję benefitów do pracowników i współpracowników przez przełożonych;
  • wykorzystanie benefitów przez wynagradzanych właścicieli;
  • zmianę właściciela benefitu lub jego składników (nieodpłatne przekazanie, wymiana lub sprzedaż);
  • pozyskiwanie i analizę danych ilościowych i jakościowych dotyczących: poziomu motywacji i lojalności personelu, dystrybucji i wykorzystywania benefitów oraz ich wpływu na wskaźniki opisujące poziom skuteczności procesów motywacyjno-lojalnościowych;
  • świadczenie szeregu zewnętrznych usług dodanych dla pracodawców i pracowników w związku z definiowaniem, dystrybucją i wykorzystywaniem benefitów.świadczenie szeregu zewnętrznych usług dodanych dla pracodawców i pracowników w związku z definiowaniem, dystrybucją i wykorzystywaniem benefitów.

Projekt odpowiada na potrzeby firm i pracodawców związane z nasilającą się rywalizacją o kadry i wzrostem popytu na pracowników, a co za tym idzie wzrostem kosztów, ale również coraz mniejszą motywacją pracowników.

Dzięki zastosowaniu rezultatów opracowanych w ramach zaplanowanych w projekcie prac badawczo-rozwojowych platforma stanie się jednym z pierwszych komercyjnych zastosowań technologii blockchain w obszarze HR.

Wnioskodawca ocenia, że implementacja projektu pozwoli uzyskać znaczący spadek kosztów wśród pracodawców poprzez optymalizację wysokości wynagrodzeń, świadczeń pozapłacowych oraz zwiększenie retencji pracowników.

Platforma umożliwi pozyskanie i analizę preferencji pracowniczych, które posłużą następnie do dalszej optymalizacji kosztów pracodawcy. Przewagą produktu Wnioskodawcy jest również potencjał do kreowania całych nowych ekosystemów i rynków. Jest to możliwe dzięki nowatorskim funkcjonalnościom takim jak giełda wymiany benefitów czy narzędzia wspierające tworzenie i obsługę prawną tokenu.

Platforma korzysta z ochrony znaku towarowego i własności przemysłowej.